Evo konačno i  izveštaja  sa Dečijeg festivala koji je održan u našoj školi 7.oktobra 2017.godine.

Detaljnije...

 

Video zapisi sa festivala na našem youtube kanalu.

 

Svečano otvaranje festivala : https://youtu.be/LctUA4x8Fjc

 

Delić atmosfere sa festivala : https://youtu.be/1G74tqVbYmE

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

Naša škola priključila se projektu "Gledaj Webinar - budi bezbedan!".Ovaj projekat  sprovode Fondacija "Tijana Jurić" i Telenor  fondacija.Učenici sedmog i osmog razreda u odgovarajućim terminima prisustvovaće webinarima na kojima su različiti predavači, koji se bave prevencijom nasilja, informisanjem učenika, roditelja i nastavnika o opasnostima koje  vrebaju u onlajn svetu, ali i na ulici i putu do škole.Program i satnica - detaljnije...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naša škola je učesnik pilot   istraživanja SELFIE koje se odvija širom Evrope u periodu od 29.septembra do 11.oktobra 2017.godine.

SELFIE je besplatan, onlajn instrument za samovrednovanje koji se razvija da bi se evropskim školama pomoglo da izvrše procenu načina na koji se u njima koriste digitalne tehnologije  za inovativno i efikasno učenje.Detaljnije ...

 

 

 

 

 

R e p u b l i k a   S r b i j a 

OŠ " Stevan Čolović"

broj 348/17, 14. 2. 2018. god., A r i lj e

 

                Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS'' br. 124/1214/15 i 68/15) –direktor OŠ " Stevan Čolović" Arilje, donosi:

O D L U K U

                DODELjUJE SE UGOVOR za javnu nabavku usluga  – izvođenje ekskurzije za učenike od 1. do 8. razreda i nastave u prirodi od 1. do 4. razreda za školsku 2017/2018 ponuđaču :

"BALKANIK EXPORT IMPORT"doo Sinđelićeva 24,  Valjevo za partije 5,9,10,11  i 12, "MATOVIĆ TOURS",doo Hajduk Veljka 6a Čačak za partiju 8, „VAAR TRAVEL“doo, Boška Petronijevića 29, Ivanjica za partiju 6.

..\Hiperlinkovi\dokumenta\Konkursna dokumentacija 17_18\Ekskurzije nastava u prirodi 2017\Odluka u ponovljenom postupku.doc