PROGRAM

 

 

 

NAJNOVIJE ...

Četvrtak 21.septembar 2017.godine

Na stranici DOKUMNETA nalaze se sledeća dokumena :

-Godisnji plan rada škole za školsku 2017/18.godinu.

-Godišnji izveštaj o radu škole za školsku 2016/17.godinu.

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naša škola je učesnik pilot   istraživanja SELFIE koje se odvija širom Evrope u periodu od 29.septembra do 11.oktobra 2017.godine.

SELFIE je besplatan, onlajn instrument za samovrednovanje koji se razvija da bi se evropskim školama pomoglo da izvrše procenu načina na koji se u njima koriste digitalne tehnologije  za inovativno i efikasno učenje.Detaljnije ...

 

 

 

NOVI RASPOREDI ČASOVA ZA ŠKOLSKU 2017/18.GODINU

rasporedi casova 17_18\Neparna_pre_podne.jpg

rasporedi casova 17_18\Parna_po_podne.jpg

rasporedi casova 17_18\Parna_pre_podne.jpg

rasporedi casova 17_18\Neparna_po_podne.jpg

 

 

PROGRAM DEČIJEG FESTIVALA