NAJNOVIJE ...

Na stranici DOKUMENTA nalaze se pozivi i konkursna dokumentacija za električnu energiju .Detaljnije ...

Na stranici DOKUMENTA nalaze se pozivi i konkursna dokumentacija za namirnice za đačku kuhinju, prevoz učenika i tečni naftni gas.Detaljnije ...

Odluka o dodeljivanju ugovora za javnu nabavku usluga  – izvođenje ekskurzije za učenike od 1. do 8. razreda i nastave u prirodi od 1. do 4. razreda za školsku 2016/2017.Preuzmi odluku...

 

Tokom decembra meseca, učenicima od petog do osmog razreda prikazana je prezentacija "Deco dalje od petardi", s ciljem prevencije povređivanja učenika i sprečavanja  zloupotreba pirotehničkih sredstava.

Preuzmi prezentaciju...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 9.januara 2017.godine primenjuju se novi rasporedi časova za starije razrede.Rasporede časova možete preuzeti u JPEG formatu.Takođe rasporedi časova su okačeni u na glavnom ulazu u školu.  PREUZMI :

                                                                PARNA SMENA PRE PODNE

                                                                            NEPARNA SMENA PO PODNE

                                                                NEPARNA SMENA PRE PODNE

                                                                               PARNA SMENA PO PODNE