Поштовани родитељи и драги ученици,

 

Поступајући у складу са дописима број  601-00-00027/1/2020-15  601-00-00027/4/2020-15 од 12.августа и 19.августа 2020.године, извршено је анкетирање родитеља  о начину праћења наставе ученика ( настава у школи или онлајн настава ).

 

Родитељи су се већински изјаснили за наставу у школи.

 

За организацију образовно васпитног рада у основној школи на основу Посебног програма образовања и васпитања и Закључака Кризног штаба за сузбијање заразне болести Ковид-19,  у складу са људским и  просторним ресурсима,изабран је  следећи модел наставе:

 

-Први циклус ( први, други, трећи и четврти разред ) подела одељења у две групе ( А и Б ).

Одељења су подељена на две групе ( родитељи су информисани о групама од стране старешина ).Ученици долазе у школу сваког дана и часови трају 30.минута.Учитељи су израдили своје одељењске распореде.Групе се смењују седмично ( група А једне седмице ради као прва, а група Б друге седмице ради као прва ).Родитељи добијају од учитеља распоред наставе по групама.

 

-Други цилкус ( пети, шести, седми и осми разред ) Комбинован модел - подела одељења у две групе ( А и Б ).

Одељења су подељена на две групе ( родитељи су информисани о групама од стране старешина ).Настава се организује, тако да ученици једне групе долазе сваког другог дана у школу и то :

                -Група А понедељак, среда и петак

                -Група Б уторак и четвртак,

Наредне седмице мењају наставне дане и то :

                -Група Б понедељак, среда и петак

                -Група А уторак и четвртак,

 

Настава се организује свакодневно са једном групом ученика, према редовном распореду часова.Часови трају 30.минута.

 

У дану када група нема наставу у школи, обавезна је да прати РТС наставу ( распоред  РТС наставе биће објављен на сајту школе и улазу у школу).

 

Наставници током седмице просечно 1 сат дневно пружају  додатну подршку  ученицима у учењу ( путем школске платформе за учење на даљину).

 

Настава за оба циклуса образовања реализује се за свако одељење у једној учионици ( изузев наставе информатике ).Распоред учионица у којима се реализује настава биће објављен на сајту школе.

 

Током септембра 2020.године, у оквиру редовне наставе и других облика рада са ученицима обавиће се информативно-саветодавни рад на тему пандемије и заштите од КОВИД-19, водећи рачуна о узрасту ученика, као и поштовању усвојених правила понашања ( за то су задужене одељењске старешине и педагошко-психолошка служба по потреби).

 

На овој страници налазе се следећа документа доступна ученицима и родитељима:

 

 

Raspored zvonjenja.pdf

 

Raspored ucenika po ucionicama.pdf

 

Raspored casova po odeljenjima.pdf 

 

Dopis za OS i SS_organizovanje nastave.pdf

 

Organizacija obrazovno-vaspitnog rada OS Covid 19.pdf

 

 

 

Управа школе и запослени у школи , желе свим ученицима срећан почетак нове школске године.