Наша школа  ове године узима учешће у употреби "Селфи" инструмента који је намењен за коришћење у процесу самовредновања дигиталне зрелости школе.

        2017.године ми смо учествовали у развоју овог инструмента, који је на тај начин у потпуности прилагођен нашем образовном контексту.

        Чланови тима за "Селфи истраживање" су :

        1.Горан Ћирковић, координатор тима,

        2.Жанка Селаковић, члан тима

        3.Зоран Радовић, члан тима

Након онлајн обуке коју су припремили Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и МНПТР, наш тим је израдио План спровођења самовредновања коришћењем Селфи инструмента.