Osnovna škola "Stevan Čolović"

ulica: Braće Mihajlović broj 8

31230 Arilje

 

 

Direktor škole : Božidar Stojić, telefon : 031-3891-341

Pomoćnik direktora :Mira Bjekić , 031-3896-701

Sekretar : Snežana Jojić , 031-3891-953

Psiholog : Dragica Perišić, 031-3893-810

Pedagog : Snežana Ilić, 031-3893-810

Logoped : Jelena Milutinović, 031-3893-810

DIREKTOR  ŠKOLE                                                  direktor.stevancolovic@gmail.com

POMOĆNIK DIREKTORA ŠKOLE            pomdirektor.stevancolovic@gmail.com

SEKRETAR ŠKOLE                                                   sekretar.stevancolovic@gmail.com

FINANSIJE  ŠKOLE                                                  finansije.stevancolovic@gmail.com