Ерасмус+ је програм Европске уније намењен финансирању пројеката из области образовања, младих и спорта.Више о овом програму можете прочитати овде.

 

            Циљ пројекта је да помогнемо у побољшавању квалитета наставе, кроз савремене методе наставе које желимо да приближимо и наставницима, а преко њих и ученицима. У овиру пројекта је планирано похађање два семинара у Италији, у Болоњи. Теме семинара су: Иновативне методе учења и Настава базирана на пројектима. Партнерска организација преко које ће се семинари реализовати је Erasmus training courses, која иза себе има вишегодишње искуство организовања семинара за наставнике из Европе. На семинар ће у фебруару месецу 2020.године ићи четири наставнице из наше школе.

 

            После похађаних семинара, планирано је да се за наставнике школе организују радионице, на којима ће се и наставници упознати са садржајима семинара у Болоњи. Крајњи циљ је  да се подстакне што већи број наставника да нова сазнања примени у настави. Кроз ученичке анкете би требало да се на крају пројекта види да ли су нове методе донеле очекивану промену у  подизању мотивације ученика, тј. да ли су постигнућа ученика била боља него пре реализације пројекта.

 

Пројекат „Прихвати изазов“

 је одобрен и финансиран од  стране  програма  Еразмус+