ПОНОВЉЕН ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 55. ст. 1. тачка 2,члана 57. и члана 60. ст.1.тачка 1 Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/2012,14/15 и 68/15):

ОШ“ Стеван Чоловић“ Ариље

Ул. Браће михаиловић бр.8

објављује

ПОЗИВ ЗА ПOДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА - ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019

Konkursna dokumentacija 18_19\Ekskurzije nastava u prirodi 18 19\Ponovljen poziv za dostavljanje ponuda.docx

Konkursna dokumentacija 18_19\Ekskurzije nastava u prirodi 18 19\Ponovljena konkursna dokumentacija.doc

 


ŠKOLSKA DOKUMENTA

Na osnovu izrađenog Plana integriteta u obavezi smo da na sajt škole postavimo Godišnji plan rada škole za školsku 2018/19.godinu i Godišnji izveštaj o radu škole za školsku 2017/18.godinu. Dokumenta su dostupna svim zainteresovanim, koji mogu i žele da nam pomognu da unapredimo rad škole.Sva dokumenta su zapakovana u WIN RAR-u i  nalaze se u DOC u PDF formatu.

 

Obavezna_dokumenta\IZVESTAJ O RADU SKOLE 2017_18.rar

Obavezna_dokumenta\GODISNJI  PLAN RADA 2018_19.rar

Obavezna_dokumenta\Informator o radu januar 2018.pdf


USKLAĐIVANJE SKOLSKIH  DOKUMENATA SA USVOJENIM ZAKONIMA

NOVA DOKUMENTA

Obavezna_dokumenta\PRAVNI AKTI SKOLE\Pravilnik Sistematizacija+.pdf

Obavezna_dokumenta\PRAVNI AKTI SKOLE\Pravilnik o disc_odg ucenika+.pdf

Obavezna_dokumenta\PRAVNI AKTI SKOLE\Putni troskovi zaposleni+.pdf

 

Obavezna_dokumenta\PRAVNI AKTI SKOLE\Poslovnik o radu saveta roditelja.pdf

Obavezna_dokumenta\PRAVNI AKTI SKOLE\Poslovnik o radu skolskog odbora.pdf

Obavezna_dokumenta\PRAVNI AKTI SKOLE\Pravilnik  pravila  ponasanja.pdf

Obavezna_dokumenta\PRAVNI AKTI SKOLE\Pravilnik o bezbednosti.pdf

Obavezna_dokumenta\PRAVNI AKTI SKOLE\Pravilnik o disc. odg.pdf

Obavezna_dokumenta\PRAVNI AKTI SKOLE\STATUT 2018.pdf

Osnovna škola "Stevan Čolović" Arilje