ŠKOLSKA DOKUMENTA

Na osnovu izrađenog Plana integriteta u obavezi smo da na sajt škole postavimo Godišnji plan rada škole za školsku 2017/18.godinu i Godišnji izveštaj o radu škole za školsku 2016/17.godinu. Dokumenta su dostupna svim zainteresovanim, koji mogu i žele da nam pomognu da unapredimo rad škole.Sva dokumenta su zapakovana u WIN RAR-u i  nalaze se u DOC u PDF formatu.

Obavezna_dokumenta\GODISNJI PLAN RADA 2017 18.rar

Obavezna_dokumenta\IZVESTAJ  O RADU SKOLE 2016 17.rar

Obavezna_dokumenta\Informator o radu.pdf

Osnovna škola "Stevan Čolović" Arilje