Konkursna dokumentacija 18_19\El energija\Poziv EL ENERGIJA.doc

Konkursna dokumentacija 18_19\El energija\Konkursna dokumentacija El ENEREGIJA.doc


Konkursna dokumentacija 18_19\TNG\TNG Poziv.doc

Konkursna dokumentacija 18_19\TNG\TNG Konkursna dokumentacija.doc


Konkursna dokumentacija 18_19\Prevoz\Poziv za PREVOZ.doc

Konkursna dokumentacija 18_19\Prevoz\Konkursna dokumentacija za PREVOZ.doc


Konkursna dokumentacija 18_19\Namirnice KUHINJA\Poziv za podnosenje ponuda Namirnice kuhinja.doc

Konkursna dokumentacija 18_19\Namirnice KUHINJA\Konkursna dokumentacija Namirnice kuhinja.doc


Konkursna dokumentacija 18_19\Loz ulje\Poziv_LOZ ULJE.doc

Konkursna dokumentacija 18_19\Loz ulje\Konkursna dokumentacija_LOZ ULJE.doc


ŠKOLSKA DOKUMENTA

Na osnovu izrađenog Plana integriteta u obavezi smo da na sajt škole postavimo Godišnji plan rada škole za školsku 2018/19.godinu i Godišnji izveštaj o radu škole za školsku 2017/18.godinu. Dokumenta su dostupna svim zainteresovanim, koji mogu i žele da nam pomognu da unapredimo rad škole.Sva dokumenta su zapakovana u WIN RAR-u i  nalaze se u DOC u PDF formatu.

 

Obavezna_dokumenta\IZVESTAJ O RADU SKOLE 2017_18.rar

Obavezna_dokumenta\GODISNJI  PLAN RADA 2018_19.rar

Obavezna_dokumenta\Informator o radu januar 2018.pdf


USKLAĐIVANJE SKOLSKIH  DOKUMENATA SA USVOJENIM ZAKONIMA

NOVA DOKUMENTA

Obavezna_dokumenta\PRAVNI AKTI SKOLE\Pravilnik Sistematizacija+.pdf

Obavezna_dokumenta\PRAVNI AKTI SKOLE\Pravilnik o disc_odg ucenika+.pdf

Obavezna_dokumenta\PRAVNI AKTI SKOLE\Putni troskovi zaposleni+.pdf

 

Obavezna_dokumenta\PRAVNI AKTI SKOLE\Poslovnik o radu saveta roditelja.pdf

Obavezna_dokumenta\PRAVNI AKTI SKOLE\Poslovnik o radu skolskog odbora.pdf

Obavezna_dokumenta\PRAVNI AKTI SKOLE\Pravilnik  pravila  ponasanja.pdf

Obavezna_dokumenta\PRAVNI AKTI SKOLE\Pravilnik o bezbednosti.pdf

Obavezna_dokumenta\PRAVNI AKTI SKOLE\Pravilnik o disc. odg.pdf

Obavezna_dokumenta\PRAVNI AKTI SKOLE\STATUT 2018.pdf

Osnovna škola "Stevan Čolović" Arilje