Konkursna dokumentacija 18_19\namirnice partija 3\Odluka o obustavi postupka partija 3 namirnice.docx

Konkursna dokumentacija 18_19\namirnice partija 3\Poziv za podnosenje ponude za partiju 3.doc

Konkursna dokumentacija 18_19\namirnice partija 3\Konkursna dokumentacija za partiju 3. meso i mesni proizvodi.doc

 


 

Konkursna dokumentacija 18_19\ODLUKE\Odluka o dodeli ugovora EPS.docx

Konkursna dokumentacija 18_19\ODLUKE\Obavestenje o zakljucenom ugovoru EPS.doc

Konkursna dokumentacija 18_19\ODLUKE\Odluka o dodeli ugovora prevoz ucenika.docx

Konkursna dokumentacija 18_19\ODLUKE\Obavestenje o zakljucenom ugovoru prevoz ucenika.docx

Konkursna dokumentacija 18_19\ODLUKE\Odluka o dodeli ugovora namirnice.docx

Konkursna dokumentacija 18_19\ODLUKE\Odluka o dodeli ugovora TNG.docx

 


Obavezna_dokumenta\Letopis 17_18\Letopis_17_18.pdf


ŠKOLSKA DOKUMENTA

Na osnovu izrađenog Plana integriteta u obavezi smo da na sajt škole postavimo Godišnji plan rada škole za školsku 2018/19.godinu i Godišnji izveštaj o radu škole za školsku 2017/18.godinu. Dokumenta su dostupna svim zainteresovanim, koji mogu i žele da nam pomognu da unapredimo rad škole.Sva dokumenta su zapakovana u WIN RAR-u i  nalaze se u DOC u PDF formatu.

 

Obavezna_dokumenta\IZVESTAJ O RADU SKOLE 2017_18.rar

Obavezna_dokumenta\GODISNJI  PLAN RADA 2018_19.rar

Obavezna_dokumenta\Informator o radu januar 2018.pdf


USKLAĐIVANJE SKOLSKIH  DOKUMENATA SA USVOJENIM ZAKONIMA

NOVA DOKUMENTA

Obavezna_dokumenta\PRAVNI AKTI SKOLE\Pravilnik Sistematizacija+.pdf

Obavezna_dokumenta\PRAVNI AKTI SKOLE\Pravilnik o disc_odg ucenika+.pdf

Obavezna_dokumenta\PRAVNI AKTI SKOLE\Putni troskovi zaposleni+.pdf

 

Obavezna_dokumenta\PRAVNI AKTI SKOLE\Poslovnik o radu saveta roditelja.pdf

Obavezna_dokumenta\PRAVNI AKTI SKOLE\Poslovnik o radu skolskog odbora.pdf

Obavezna_dokumenta\PRAVNI AKTI SKOLE\Pravilnik  pravila  ponasanja.pdf

Obavezna_dokumenta\PRAVNI AKTI SKOLE\Pravilnik o bezbednosti.pdf

Obavezna_dokumenta\PRAVNI AKTI SKOLE\Pravilnik o disc. odg.pdf

Obavezna_dokumenta\PRAVNI AKTI SKOLE\STATUT 2018.pdf

Osnovna škola "Stevan Čolović" Arilje