ŠKOLSKA DOKUMENTA

Na osnovu izrađenog Plana integriteta u obavezi smo da na sajt škole postavimo Godišnji plan rada škole za školsku 2017/18.godinu i Godišnji izveštaj o radu škole za školsku 2016/17.godinu. Dokumenta su dostupna svim zainteresovanim, koji mogu i žele da nam pomognu da unapredimo rad škole.Sva dokumenta su zapakovana u WIN RAR-u i  nalaze se u DOC u PDF formatu.

Obavezna_dokumenta\GODISNJI PLAN RADA 2017 18.rar

Obavezna_dokumenta\IZVESTAJ  O RADU SKOLE 2016 17.rar

Obavezna_dokumenta\Informator o radu januar 2018.pdf

 

USKLAĐIVANJE SKOLSKIH  DOKUMENATA SA USVOJENIM ZAKONIMA

Obavezna_dokumenta\Akti skole april 2018\Statut skole 2018.pdf

Obavezna_dokumenta\Akti skole april 2018\Poslovnik o radu skolskog odbora.pdf

Obavezna_dokumenta\Akti skole april 2018\Pravilnik o bezbednosti.pdf

Obavezna_dokumenta\Akti skole april 2018\Pravilnik o disc_odg_ucenika.pdf

Obavezna_dokumenta\Akti skole april 2018\Pravilnik o disc_odg_zaposlenih.pdf

Obavezna_dokumenta\Akti skole april 2018\Pravilnik o ponasanju.pdf

Osnovna škola "Stevan Čolović" Arilje