ŠKOLSKA DOKUMENTA

Na osnovu izrađenog Plana integriteta u obavezi smo da na sajt škole postavimo Godišnji plan rada škole za školsku 2017/18.godinu i Godišnji izveštaj o radu škole za školsku 2016/17.godinu. Dokumenta su dostupna svim zainteresovanim, koji mogu i žele da nam pomognu da unapredimo rad škole.Sva dokumenta su zapakovana u WIN RAR-u i  nalaze se u DOC u PDF formatu.

Obavezna_dokumenta\GODISNJI PLAN RADA 2017 18.rar

Obavezna_dokumenta\IZVESTAJ  O RADU SKOLE 2016 17.rar

Obavezna_dokumenta\Informator o radu januar 2018.pdf

Osnovna škola "Stevan Čolović" Arilje


 

 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12,14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, naručilac

           OSNOVNA ŠKOLA " STEVAN ČOLOVIĆ'' ARILjE

Upućuje

P O Z I V

ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBRA

U OTVORENOM POSTUPKU

..\Hiperlinkovi\dokumenta\Konkursna dokumentacija 17_18\Prevoz ucenika\Poziv za PREVOZ UCENIKA_2018.doc

..\Hiperlinkovi\dokumenta\Konkursna dokumentacija 17_18\Prevoz ucenika\Konkursna dokumentacija_PREVOZ UCENIKA_ 2018.doc

..\Hiperlinkovi\dokumenta\Konkursna dokumentacija 17_18\Elektricna energija\Poziv Elektricna energija.doc

..\Hiperlinkovi\dokumenta\Konkursna dokumentacija 17_18\Elektricna energija\Konkursna dokumentacija Elektricna energija.doc

..\Hiperlinkovi\dokumenta\Konkursna dokumentacija 17_18\Loz ulje\LOZ ULJE Poziv.doc

..\Hiperlinkovi\dokumenta\Konkursna dokumentacija 17_18\Loz ulje\LOZ ULJE Konkursna dokumentacija.doc

..\Hiperlinkovi\dokumenta\Konkursna dokumentacija 17_18\Djacka kuhinja\Poziv za podnosenje ponude za djacku kuhinju.doc

..\Hiperlinkovi\dokumenta\Konkursna dokumentacija 17_18\Djacka kuhinja\Konkursna dokumentacija za djacku kuhinju.doc